‘Creatief’ omgaan met hulpgeld voor Maluku?

  • Hoe is het geld, gedoneerd voor noodhulp en wederopbouw van de in 2019 door aardbevingen geteisterde Molukken uitgegeven?
  • Hoe kun je zien, op welke manier en hoeveel van het gedoneerde geld door de Molukse organisaties wordt uitgegeven?

Een speurtocht langs de websites van Stichting TitanE en Moluccan Future Foundation (MMF) naar rapportages over de (financiele) voortgang van noodhulp- en weder- opbouwprogramma’s op de Molukken levert vooralsnog geen resultaten op.

Transparantie lijkt te ontbreken. 

Bron : Marinjo – Charlie Munster

Ga naar PDF


 


 

Mingus JermiasMaluku Huizen : Dhr Max Wattimena heeft de redactie Mahu beloofd het verslag mbt “Benefiet Gempa Maluku” doen toekomen. Echter het verslag heeft de redactie MaHu tot op heden (nog) niet mogen ontvangen. Hierbij het verzoek alsnog met gezwinde spoed het verslag op te leveren. Namens de redactie Mahu bij voorbaat dank.

Rudi SabandarMaluku Huizen : De aardbeving op de Molukken in het najaar van 2019 heeft de hele Molukse gemeenschap in Nederland op zijn kop gezet. Allerlei geldinzamelingsacties werden er op touw gezet. Subsidies werden er door de Molukse organisaties bij de plaatselijke gemeenteraden aangevraagd. Zo heeft Max Wattimena het initiatief genomen om op 16 november 2019 een benefietavond te organiseren voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving op de Molukken.(zie krantenartikel) Het werd bekend gemaakt in een regionaal nieuwsblad. En er werd t.b.v. de aardbeving op 7 november een presentatie gegeven op een commissievergadering in het gemeentehuis waarin je je aanvraag voor een subsidie kon toelichten.Mij speelt sindsdien de vraag wat de benefietavond heeft opgebracht, naar welke organisatie de opbrengst is overgemaakt enz. enz. enz. Is het niet gebruikelijk dat je hier als organisatie verslag van maakt. En het verslag in een regionale nieuwsblad publiceert en ook de plaatselijke Molukse gemeenschap hiervan op de hoogte brengt middels de aanwezige kanalen. Je bent als organisatie dan transparant bezig!Ik heb zelf ook gedoneerd voor de actie en zou het ook fijn vinden als er een verslag van kwam. Ik weet niet hoe de Molukse gemeenschap in Huizen er zelf over denkt. Het lijkt wel of men is ingeslapen. En de autochtone Huizer bevolking/ondernemers die een donatie hebben overgemaakt. Zullen die zich ook niet afvragen wat de benefietavond heeft opgebracht?Transparantie lijkt hier te ontbreken!!

Lies Rampen-LahumetenMaluku Huizen : Enige terugkoppeling over het benefiet concert, zoals hoeveel er is opgehaald en of het op de juiste plek is afgeleverd verdient zeker enige aanbeveling.


 

Klik op FB icon om naar facebook te gaan

‘Creatief’ omgaan met hulpgeld voor Maluku? * Hoe is het geld, gedoneerd voor noodhulp en wederopbouw van de in 2019…

Posted by Maluku Huizen on Thursday, 7 January 2021

One thought on “‘Creatief’ omgaan met hulpgeld voor Maluku?

  1. Enige terugkoppeling over het benefiet concert, zoals hoeveel er is opgehaald en of het op de juiste plek is afgeleverd verdient zeker enige aanbeveling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *