Coronapandemie raakt Molukse gemeenschap

“Potong di kuku, rasa di daging”

Amsterdam, 16 januari 2021

Beste landgenoten,

Ook de RMS‐regering in ballingschap, maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de coronapandemie. Een pandemie die ook de Molukse samenleving raakt en thans in het bijzonder de Molukse gemeenschap inMoordrecht.

Wij voelen ons betrokken en aangeslagen wanneer onze dierbaren worden getroffen door al het leed ten gevolge van het heersende coronavirus. Berichten over getroffen landgenoten, familieleden, pela’s, vrienden of kennissen gaan rond, waarbij soms de grenzen van in acht te nemen privacy worden overschreden, hetgeen tot fricties leidt.

Enerzijds begrijpen wij dit, omdat dit inherent is aan de vele onderlinge banden en verbanden zoals eerder genoemd. Wij kunnen ons goed voorstellen dat op de moeilijke momenten wij voor onze dierbaren klaar willen staan om hen de helpende hand te reiken en te troosten. Onze zorgen en gevoelens van betrokkenheid overstijgen op dit moment de grenzen van familiebanden, afkomstig van welk eiland en dorp dan ook, alsmede religieuzeen politieke achtergrond. In deze moeilijke periode, waarin de coronapandemie ons leven overheerst geldt voor allen slechts een uitgangspunt:

”Alé rasa, beta rasa…..!”

Dit klemt te meer, omdat het jaar 2021 bijzonder is. Wij herdenken dit jaar immers de historisch belangrijke komst en vestiging van onze geliefde (groot)ouders, oudere broers en zusters, die 70 jaar geleden ingevolge een dienstbevel voor tijdelijke duur naar Nederland zijn gekomen. In de loop van dit jaar zullen wij bij deze komst nog uitvoerig stil staan.

Wij doen hierbij een klemmend beroep op aan een ieder, jong en oud, om strikt de aangescherpte RIVM‐ maatregelen na te leven. Hoe moeilijk dit soms ook is. Wij verzoeken hierbij de lokale Molukse netwerken van wijkraden, stichtingen, (ouderen)werkgroepen en kerk‐ en moskeebesturen, om naar uw vermogen de ingezetenen en lidmaten te wijzen op de geldende maatregelen en hen daar waar mogelijk te ondersteunen met alle middelen die tot uw beschikking staan.

“Dan sama sama ketong sembahjang buat Allah Jang Maha Kuasa agar Ia mau hiburkan ketong pung basudara2 jang tertimpa oleh penjakit ini dan putus asa dan basudara2 jang berduka karena kehilangan kekasih mereka. Dan Ia mau lindung dan dukung ketong semua dan lalukan musibah ini daripada orang tetua, anak2 dan tjutju2 ketong….!”

Wij dragen in onze gebeden ons gehele Molukse volk op aan de Almachtige. Wij wensen u allen veel sterkte toe.

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid‐Molukken,

President

mr. J. G. Wattilete

Bron : republikmalukuselatan.nl – webredactie

2 thoughts on “Coronapandemie raakt Molukse gemeenschap

  1. Puji Tuhan, sikap dan perasaan cinta kasih Pym. Tuan John G. Wattilete Presiden Republik Maluku Selatan (RMS), terhadap situasai dan kondisi yang melanda Rakyatnya di Belanda, sangatlah terpuji dan sungguh sungguh berrmanfaat bagi seluruh Rakyat, bahkan sampai ke Tanah Airpun.

    Tuhan Memberkati Pemerintah dan Seluruh Rakyat Republik Maluku Selatan, Imanuel.

    Dari BPKRMS (Menhan) J.H. Werinussa dan terimalah salam kebangsaan kami Mena Muria Amboina, 17 januari 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.