Landelijk Moluks Monument Rotterdam

Steun ons om een eervol monument voor de Molukse geschiedenis in Nederland te realiseren!

De geschiedenis van Molukkers in Nederland is bijzonder. Het is een verhaal van gedeeld verleden en gezamenlijke toekomst. Nederland en de Molukken zijn al meer dan 400 jaar onderdeel van elkaars geschiedenis.

Het is inmiddels jaar 70 jaar geleden dat de eerste generatie Molukkers in 1951 naar Nederland zijn overgebracht. Op dienstbevel kwamen ca. 4000 Molukse KNIL-militairen en Marinemannen met hun gezinnen (in totaal 12.500 personen) per scheepstransporten naar Nederland. Van de 12 vaarten legden er 8 schepen aan in Rotterdam en 4 schepen in Amsterdam.

Aan de Lloydkade in Rotterdam kwam het eerste scheepstransport op 21 maart 1951 aan met Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen. Voor het eerst betraden zij het land waarvoor veel mannen als soldaat hadden gevochten en waarvoor velen de ontberingen van het krijgsgevangenschap in Japanse interneringskampen hadden doorstaan. De ontvangst was letterlijk en figuurlijk koud en kil. De KNIL-militairen werden kort na aankomst door Nederland ontslagen uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en verloren hierdoor hun verworven rechten. Vanuit Rotterdam werd men gebracht naar Amersfoort voor een medische keuring en vanuit daar werden zij ondergebracht in voormalige concentratie kampen- en werkkampen, kloosters en andere complexen van de overheid. Het verblijf bleek echter niet tijdelijk.

Gedeeld Verleden
Nederland heeft een lange koloniale geschiedenis met de Molukken. De eilanden waren belangrijk voor de handel in specerijen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd voormalig Nederlands-Indië bezet door Japan. Na de capitulatie wilde Nederland de koloniale macht herstellen, maar Indonesië wilde zijn onafhankelijkheid.

Veel Molukse mannen deden dienst bij het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Zo vochten zij aan de kant van Nederland in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog die daarna volgde. Toen Nederland in 1949 de soevereiniteit overdroeg aan de Republiek Indonesië Serikat volgde vervolgens ontbinding van het KNIL.

Deze federale staat werd geliquideerd waardoor op 25 april 1950 een onafhankelijke staat werd uitgeroepen op de Molukken, de Republiek der Zuid-Molukken (R.M.S.). Omdat het onmogelijk werd gemaakt om te demobiliseren op de Molukken, vele Molukse militairen niet wilde overgaan in het Indonesisch leger en demobiliseren op Java juridisch gezien niet mocht, ontstond een impasse. Er werd besloten vanuit de overheid om onder andere de voormalig KNIL militairen en Marinemensen met hun gezinnen over te brengen naar Nederland voor tijdelijke huisvesting.
Zie voor meer informatie: https://youtu.be/ID9ZhTdjnMw

Tot op heden is hier nergens terug te vinden dat er een historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een gebeurtenis met grote gevolgen.

Nu zijn we 70 jaar verder. De 4e en 5e generatie kinderen worden geboren. Het is mooi om te zien dat de rijke Molukse cultuur wordt overgedragen van generatie op generatie. Heel veel mensen binnen de Molukse gemeenschap zetten zich hiervoor in.

Voor veel mensen buiten de Molukse gemeenschap is en blijft de geschiedenis onbekend. En daar wil Stichting Landelijk Moluks Monument verandering in brengen. Wij zijn van mening dat meer kennis over ieders geschiedenis leidt tot meer wederzijds begrip. We hebben eenmaal meer met elkaar gemeen dan dat we denken.

KNIL Kist
Bepakt en bezakt kwamen de Molukse KNIL-militairen en Marinemannen met hun gezinnen aan in Nederland. De bagage veelal in grote kisten of koffers van het KNIL. De KNIL kist staat centraal in ons verhaal en is het symbool voor het transport, de aankomst en het tijdelijke karakter van het verblijf in Nederland; de koffers hoeven niet worden uitgepakt, we gaan binnenkort toch terug. Maar later als duidelijk wordt dat een terugkeer is uitgesloten, symboliseren de KNIL kisten meer het feit dat men zich bij een langer verblijf moet neerleggen en zich moet gaan richten op een bestaan in Nederland. In vele huishoudens van huidige generaties is de KNIL kist van toen nog terug te vinden.

Wie zijn wij?
Stichting Landelijk Moluks Monument (LMM) is een stichting bestaande uit vijf enthousiaste bestuursleden, die zich met passie inzetten om de Molukse geschiedenis en cultuur levend te houden.

Wij vinden het belangrijk dat het verhaal van trots, pijn, perspectief, toekomst en hoop een zichtbare plek krijgt, omdat de aankomst in 1951 de start is van de geschiedenis van Molukkers in Nederland.

Onze missie is een landelijk monument aan de Lloydkade te Rotterdam uit respect voor de 1e generatie Molukkers in Nederland en als erkenning voor het gedeeld verleden. Het monument wordt een plek om te herdenken en een middel om het verhaal van de aankomst van Molukkers in Nederland te blijven vertellen aan de huidige en aan volgende generaties. Wij willen met een fysiek monument op de unieke locatie iedereen laten zien dat het Molukse verhaal ertoe doet. Toen, nu en in de toekomst.

www.landelijkmoluksmonument.nl
Volg ons op Facebook
Volg ons op Instagram

Ons streefbedrag is €40.000,-

Wij hebben jouw hulp nodig!
Stichting LMM heeft een crowdfunding actie opgezet om het monument te kunnen realiseren. Wij hebben jullie steun hard nodig.

Elke euro kan de Molukse geschiedenis blijven vertellen.

Met jullie donaties kunnen wij voor de huidige en volgende generatie Molukkers, Rotterdammers/Nederlanders en toeristen een eervol monument realiseren op een unieke plek. Een plek waar ieder stil kan staan bij de geschiedenis en meer leert begrijpen van de wereld om ons heen.

Terugkijkend op jaren vol onvermijdelijke veranderingen kan er worden geconstateerd dat de Molukse bewoners met hun cultuur en eigen identiteit opgegaan zijn in de Nederlandse samenleving. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat de gedeelde geschiedenis van Nederland en de Molukken/Molukkers nog altijd blijft gelden.

“Stilstaan bij het verleden en vooruitkijken naar de toekomst”

Bron : voordekunst.nl – landelijk-moluks-monument-rotterdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *