De brief van de Republik Maluku Selatan.

2021Z05957

(ingezonden 14 april 2021)

Vragen van het lid Simons (BIJ1) aan de minister-president over de brief van de Republik Maluku Selatan.


 1
 Heeft u kennisgenomen van de brief die u is toegestuurd door de regering in ballingschap van de Republik Maluku Selatan (RMS), ook wel de Republiek der Zuid-Molukken genoemd, op 12 april 2021? 1)

2
 Heeft u, sinds de toezegging van de Staat in de Haagse rechtbank in 2010, de kwestie omtrent het graf van de in 1966 door Indonesië geëxecuteerde oud-RMS-president Soumokil aan de orde gesteld bij de Indonesische regering?


 3 Indien u deze toezegging bent nagekomen; wanneer, op welke manier en in welke bewoordingen heeft u de kwestie bij de Indonesische regering aan de orde gesteld?


 4 Indien u deze toezegging niet bent nagekomen, waarom bent u niet eerder uw toezegging nagekomen?


 5
 Bent u bereid om alsnog de kwestie omtrent het graf van oud-president Soumokil aan de orde te stellen bij de Indonesische regering? Zo ja, wanneer en op welke wijze?


 6
 Bent u bereid om te bevorderen dat de RMS-vlag, die bij de beëindiging van de kaping bij De Punt en thans in de collectie van het Mariniersmuseum is opgenomen, aan de RMS-regering wordt teruggegeven?


 7
 Zo ja, kunt u aangeven op welke manier en wanneer u zich hiervoor gaat inspannen? En kunt u dit in afstemming doen met de regering van de RMS?

8
 Staat u ervoor open om, op uitnodiging van president Wattilete, in gesprek te treden met de RMS-regering om te spreken over de annexatie van de Republiek der Zuid-Molukken en over de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Staat in de totstandkoming van deze annexatie?


 
 1) Brief aan minister-president drs. M. Rutte d.d. 12 april 2021 (http://www.republikmalukuselatan.nl/portal/?p=942). 

2) Uitspraak van de Rechtbank ‘s-Gravenhage op 6 oktober 2010 (https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBSGR:2010:BO0384).  

Bron : tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *