Geen herdenking komst Molukse KNIL-militairen zonder aanwezigheid van de RMS

De RMS-regering in ballingschap heeft kennisgenomen van het uitstel van de herdenking de “hernieuwde aankomst” aan de Lloydkade in Rotterdam die vandaag plaats zou hebben gevonden.

De RMS-regering is op zich niet tegen een herdenking van de komst van Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen in 1951, zeventig jaar geleden. Wel heeft de RMS-regering eerder kenbaar gemaakt dat grote vraagtekens geplaatst worden bij de wijze waarop dit evenement tot stand is gekomen. Met name geldt dit voor het gebrek aan draagvlak en betrokkenheid binnen de Molukse gemeenschap. Dat geldt ook voor de reizende tentoonstelling, waarin enkele cruciale historische onjuistheden zijn gemaakt.

Na de commotie over de organisatie van de herdenking, heeft het organiserende comité een gesprek aangevraagd met de RMS-regering. Daarbij is door mevrouw Nathalie Toisuta van het comité toegezegd dat tijdens de herdenking de RMS-president spreektijd zou krijgen. De RMS-regering in ballingschap is onder voorwaarden voornemens in te gaan op dit aanbod. Dit is op vrijdag 24 september schriftelijk aan mevrouw Toisuta van het comité kenbaar gemaakt. De RMS-regering staat op het standpunt dat de komst van de KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland onlosmakelijk verbonden is met de proclamatie van de Vrije Republiek der Zuid-Molukken op 25 april 1950. De gestelde voorwaarden hangen hiermee samen.

Onder druk van de Molukse publieke opinie heeft het organiserende comité besloten de herdenking uit te stellen tot het komende voorjaar. Ook bij de uitgestelde herdenking blijven de door de RMS-regering gestelde voorwaarden van kracht.

De regering in ballingschap van de
Republiek der Zuid-Molukken

President
Mr.J.G.Wattilete

Bron : http://www.republikmalukuselatan.nl/portal/ uitstel van de herdenking

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.