Verslag event ´Istori Istori Maluku´ in bibliotheek Huizen op 13 november 2021.

“Zaterdag 13 november j.l. werd de 6e editie van het event ´Istori Istori Maluku´ in de bibliotheek van Huizen gehouden. Ondanks de coronamaatregelen werd het event goed bezocht en was het uitverkocht. Er waren in totaal ruim 70 personen aanwezig. 

Het event is een initiatief van bibliotheek Huizen en georganiseerd in samenwerking met redactie malukuhuizen.nl in het kader van ´70 jaar Molukkers in Nederland en in Huizen´. 

De organisatie bracht een gevarieerd programma met diverse sprekers. Het event werd om 10:45 uur geopend met klanken van de tifa. Dit werd bespeeld door Marlies Wattilete-Huwaë en Arnold Wattilete. Vervolgens deed Thom Schuitemaker van bibliotheek Huizen het openingswoord en werd de aanwezigen welkom geheten. 

De sprekers waren o.a. Nanneke Wigard die met behulp van een power point het boek ´Ombak Maluku ongewild naar Nederland´ presenteerde van Jim Worung en haarzelf. Na de presentatie deed John Manuhutu een verslag van de reis van zijn ouders, Hermanus Pieter Manuhutu en Hobertina Sihasale, die met de Kota Inten in 1951 in Rotterdam aan kwam. 

Na de pauze was het de beurt aan Julia Tomasila-Snell, die over de geschiedenis van kamp Almére vertelde. Daarna deed Angelique Schildt-Gooijer een voordracht over de eerste generatie Molukkers. Aansluitend aan de voordracht presenteerde Julia haar boek ´Kracht´ die op 25 september j.l. is uitgekomen. In dit boekwerk is haar proza en poëzie gebundeld en tevens beschrijft zij haar persoonlijke levensverhaal gedurende zeventig jaar in den vreemde. 

Om 13:15 uur was het zover dat Tom Schuitemaker aan het sluitingswoord moest beginnen. Voordat hij verder wilde gaan met het bedanken van de sprekers en tifaspelers gaf hij het woord aan de redactieleden van malukuhuizen.nl

 

Hierbij het sluitingswoord van Rudi Sabandar en John Salampessy: 

Sluitingswoord door Rudi Sabandar: 

“ Beste mensen, 

Rudi Sabandar

Namens redactie malukuhuizen.nl wil ik u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en interesse in de geschiedenis van 70 Jaar Molukkers in Nederland en in Huizen. 

Voor ik verder ga wil ik bibliotheek Huizen en in het bijzonder met name Thom Schuitemaker bedanken dat hij het mogelijk heeft gemaakt om samen het event Istori Istori Maluku te organiseren. We hopen dan ook dat deze prettige samenwerking een vervolg zal krijgen. 

Het is voor de Redactie de zesde editie dat het event wordt georganiseerd. Deze keer i.s.m. bibliotheek Huizen. Het event Istori Istori Maluku wordt twee keer in het jaar gehouden. In het voorjaar in de maand maart en in het najaar in de maand november. Tenminste als de corona ons goed gezind is. We hebben het vorig jaar helaas tot tweemaal toe moeten cancelen. Er is ons al gevraagd om vaker in het jaar dit soort events te organiseren. We zouden het graag willen doen alleen de financiën ontbreekt die nodig is om het te organiseren. 

Doelstelling van het event is om de Molukse geschiedenis in leven te houden en door te geven zo dat het nooit vergeten mag worden. Dit doen we door ons cultuur (adat isti adat) d.m.v. boekpresentaties, gedichten, verhalen, muziek en theater een podium te geven. 

We ontvangen geen subsidie. De events worden mogelijk gemaakt door de donaties van de Vrienden van malukuhuizen.nl en diverse ondernemers, en de inzet van een enthousiast redactieteam. 

Voordat ik het woord geef aan John Salampessy die meer over onze activiteiten zal vertellen wil ik de dames Sara Cols, Floor Manuputty, Kersje Lahumeten, Arleny Lahumeten en Lies Rampen bedanken voor het maken van de heerlijke koekjes en cake. Dat is wel een applausje waard!” 

Vervolg sluitingswoord door John Salampessy: 

“Aktiviteit van MalukuHuizen.nl  

John Salampessy

In augustus 2020 nam het Huizer museum contact met ons op. 

In 2021 zouden de Molukkers 70 jaar hier in Nederland zijn. Wat wij ervan vonden als er een expositie gehouden zou worden over 70 jaar Molukkers uit Huizen. 

Daar hadden wij wel oren naar. 

Samen met stichting 60 jaar Molukkers Huizen zijn we in gesprek gegaan. 

Toen was er nog een streven voor het 1e of 2e kwartaal 2021. 

Echter door verregaande maatregelen mbt covid19 kon het niet doorgaan. 

Inmiddels zijn we al bijna zover… 

We hebben er in het afgelopen jaar al heel veel over vergaderd/gesproken/zoommeetings/ brown-en Yellowpaper sessies gehad. 

En…er moet nog heel veel gebeuren. De komende weken zullen we de schouders er nog onder zetten. Misschien dat we nog medewerking zullen vragen van u die hier in de zaal zitten (molukse ingezetenen). 

We gaan er iets moois van maken. 

De tentoonstelling zal gaan over 70 jaar Molukkers in Huizen. Vanaf dat de Kota Inten vertrokken is uit Soerabaya naar Rotterdam. Melding in Amersfoort en vervolgens naar kamp Almere. Het verblijf in het kamp en de overgang van de bewoners van het kamp Almère naar de ‘stenen’ woningen in Huizen. 

Wij zullen u hierover informeren.” 

Na de sluitingswoorden van de redactieleden bood Thom Schuitemaker de sprekers nog een kleinigheidje aan in de vorm van een ´Huizer Mannetje´ (speculaas). Daarna konden de aanwezigen nog napraten en de boeken kopen van Nanneke Wigard en Julia Tomasila-Snell die door beide auteurs werden gesigneerd. Bij de boekenkraam van Maluku-Xperience die bemand werd door Robert Hallatu kom men tevens diverse andere boeken kopen.. 

Rudi Sabandar, namens redactie malukuhuizen.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *