1 December herdenking: Dag van de Morgenster

1 December is een belangrijke dag voor de Papoea’s. Op deze datum werden in 1961 voor het eerst drie nationale symbolen van West Papua erkend door de Nederlandse regering; de vlag, het volkslied en het wapen van Papua.

Tevens werd de Nieuw Guinea Raad opgericht. Dit bestuursorgaan is door Nederland ingesteld. Nederland had als beleid om de Papoea’s te begeleiden naar zelfbestuur. Er werd een interim-regering gevormd, een rechterlijke macht en een grondwet onder leiding van President Marcus Kaisiepo.

Maar op 25 augustus 1962 ondertekenden Nederland en Indonesië op een hoog internationaal politiek niveau het Verdrag van New York. Zo werd het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea toch door Nederland aan Indonesië overhandigd.

Papoea’s en Molukkers

Ook Molukkers zijn betrokken bij deze strijd. Onder president Kaisiepo was de eerste vice-president van het Front Nasional Papua (FNP) de Molukse Andries Mahulette. En werden ze destijds gesteund door veelal Molukkers uit het voormalig Nieuw-Guinea die zich hadden aangesloten bij het FNP. Tevens waren zij RMS-gezind.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

Benny Wenda is de onafhankelijkheidsleider en internationaal lobbyist voor een vrije West Papua. De Verenigd Koninkrijk heeft hem in 2003 politiek asiel verleend na zijn ontsnapping uit een gevangenis in Indonesië. In 2014 werd hij aangesteld als woordvoerder van de ULMWP.

Deze organisatie verenigt de drie belangrijkste organisaties die strijden voor de vrijheid van de Papoea’s. Hiernaast heeft Wenda ook de Free West Papua Compain opgericht.

Dr. Alex Manuputty van de Molukse politieke onafhankelijkheidsorganisatie FKM-RMS vandaag in Vanuatu samen met Andy Ayamiseba, lid van de ULMWP-bestuurscommissie.

De FKM-RMS heeft zaterdag in Port Vila, de hoofdstad van de Republiek Vanuatu een speech gegeven. Ook werd er een toespraak gehouden door Laura Lini, speciaal gezant van de Republiek Vanuatu voor West-Papua. Laura is de dochter van Walter Lini, de eerste premier van Vanuatu.

Bron : Tifamagazine.com 1-december-herdenking-dag-morgenster

WIKIPEDIA

De Nederlandse regering had de bevolking van Nederlands-Nieuw-Guinea op termijn onafhankelijkheid toegezegd, en in 1961 werden de eerste stappen in die richting gezet door de verkiezing van de Nieuw-Guinea Raad, een regering van het gebied bestaande uit plaatselijke vertegenwoordigers. Er was behoefte aan nationale symbolen.

Als volkslied werd het Hay tanahku Papua (O, mijn land Papoea) gekozen, naar een gedicht dat in de jaren twintig van de twintigste eeuw door dominee Isaak Samuel Kijne werd gecomponeerd. Zo werd ook de vlag ontworpen. Nicolaas Jouwe verklaarde dat de rode baan het symbool is van de politieke strijd van de Papoea’s voor onafhankelijkheid. De ster stelt de Morgenster voor, die in de mythe van het eiland Biak aan Manseren Manggundi of Manarmakeri, de mythische held van Biak, het geheim van welvaart en eeuwig leven (koreri) onthulde. De blauwe en witte horizontale banen vertegenwoordigen de districten van Westelijk Nieuw-Guinea. De vlag kreeg de bijnaam Morgenster.

Erkenning en verbod

Na de verkiezing van de Nieuw-Guinea Raad in 1961 werd de vlag als symbool van het gebied erkend en gehesen naast de Nederlandse vlag. In 1962 moest Nederland de kolonie opgeven en werd na een tussenbestuur van de Verenigde Naties, onder de naam UNTEA, het gebied in 1963 Indonesisch. De vlag werd bij de overdracht naar het VN-bestuur gestreken, en het hijsen van de vlag is sindsdien verboden.[1] In 1965 werd in Manokwari de Organisasi Papua Merdeka (OPM) als eerste verzetsleger in het tot Irian Barat (Westelijk Nieuw-Guinea) omgedoopte gebied opgericht onder Commando van Permenas Awom (Sergeant van de -PVK- Papua Vrijwilligers Korps), en de Morgenster werd symbool van de onafhankelijkheidsstrijd. Het hijsen van de Morgenster is door Indonesië als een daad van verzet beschouwd en vaak werd hierop door het leger met buitensporige middelen gereageerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.