Hari pahlawan Pattimura – 15 mei 2022

Thomas Matulessy werd in 1783 geboren in de negorij Haria op het eiland Saparua. Hij behoorde tot deorang borgor, de burgers. Deze groep van de bevolking hoefde geen negorijdiensten te verrichten, maarleverde wel de leden van een burgerwacht die in tijden van nood kon worden opgeroepen.

Tijdens het tweede Engelse tussenbestuur op de Molukken, van 1810 tot 1817, nam Matulessy dienst inhet Ambonezen-korps dat de Engelsen hadden opgericht. Het moest voor orde en veiligheid op deAmbonse eilanden zorgen. Toen het korps in maart 1817 werd ontbonden, was hij opgeklommen totsergeant-majoor.In de eerste twee weken van mei 1817 beraamden inwoners van Saparua een opstand, waarvan demilitaire leiding werd toevertrouwd aan Matulessy. Het fort Duurstede werd op 16 mei overvallen; hetgarnizoen, de resident Van den Berg en een aantal burgers werden gedood. Op 20 mei verloren zo’n 150Nederlandse militairen het leven bij een mislukte landing op Saparua.De opstand breidde zich aanvankelijk snel uit naar Nusalaut, Haruku, Hitu en de zuidkust van Seram.Belangrijke leiders waren Anthonie Rhebok en Philip Latumahina, door Matulessy benoemd tot kapiteinen luitenant van de burgerwacht, dorpshoofden zoals Melchior Kesaulya van Sirisori, en kapitans zoalsLukas Selano van Nolot, Lukas Lisapaly van Ihamahu of Paulus Tiahahu van Abubu. Zelf had Matulessyde rang van ‘legeraanvoerder van Saparua, Nusalaut, Seram, Hitu, Haruku en nabij gelegen landen’ endroeg hij de titel Kapitan Pattimura of ‘grootmoedige bevelhebber’.

Lees verder in PDF

Bron : www.venstersmoluksegeschiedenis.nl/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.