Krijgen Molukkers vaker diabetes?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat aan de grote minderheidsgroepen in Nederland over het algemeen vaker diabetesmedicijnen worden verstrekt dan personen met een Nederlandse achtergrond. Dit beeld wordt ook teruggezien in de cijfers onder Molukkers. Het zou vooral met genetische verschillen te maken hebben. Molukse ouderen krijgen zelfs twee keer zo vaak medicijnen tegen diabetes dan Nederlanders. Relatief gezien krijgen Molukkers inderdaad vaker diabetes.

Diabetesmedicijnen

Personen met een migratieachtergrond krijgen vaker diabetesmedicijnen dan personen met een Nederlandse achtergrond. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken uit 2013, 2020 en 2022. Ook neemt het gebruik van diabetesmiddelen toe naarmate mensen ouder worden. Dit beeld wordt ook teruggezien in de cijfers van diabetesmedicijnen onder Molukkers.

In het kort: Bij diabetes type 2 kunnen medicijnen nodig zijn. Medicijnen kunnen diabetes niet genezen. Ze helpen mee om de bloedsuiker goed te houden. Denk bijvoorbeeld aan de pillen Metformine en Glizlacide of Insuline. Daarnaast worden ook soms medicijnen tegen hoge bloeddruk en hoog cholesterol vanwege diabetes type 2 gebruikt.

Iedere leeftijdsgroep hogere kans op diabetes

Er is ook gekeken naar verschillen per leeftijdsopbouw onder Molukkers en van personen met een Nederlandse achtergrond:

  • 55 tot 65 jaar
  • 65 tot 75 jaar
  • 75 tot 85 jaar

Voor alle onderzochte leeftijdsgroepen geldt dat Molukkers in 2017 vaker diabetesmedicijnen gebruikten dan personen met een Nederlandse achtergrond. Dat is in lijn met de bevindingen van eerder onderzoek naar de gezondheid van Molukkers in Nederland.

Molukse ouderen krijgen zelfs twee keer zo vaak diabetesmedicijnen

Molukkers tussen de 65 en 75 jaar oud kregen het vaakst diabetesmiddelen voorgeschreven : 23,9 procent in 2017. Dat is bijna 2 keer zo vaak als onder personen met een Nederlandse achtergrond uit dezelfde leeftijdsgroep (12,2 procent).

“Onderzoekers linkten dit gebruik aan het feit dat suikerziekte vaker voorkomt onder ouderen met een migratieachtergrond dan onder personen met een Nederlandse achtergrond. Behalve aan genetische factoren, wijdde Schellingerhout dit ook aan verschillen in levenswijze en leefpatronen.”

— CBS-rapport Molukkers in Nederland, 2020

Tips om diabetes te voorkomen:
Beweeg voldoende en vermijd lang stilzitten, dus niet langer dan 30 minuten. Eet gezond en gevarieerd: in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding. Streef naar een gezond lichaamsgewicht en stop met roken.

Diabetes onder 3e generatie

In het promotieonderzoek De gezondheid van Molukkers in Nederland uit 2022 signaleerde Adee Bodewes ook verschillen tussen de verschillende Molukse generaties. Onder de 1e en 2e generatie komt verhoudingsgewijs veel diabetes voor. Onder de derde generatie neemt dit al sterk af, al is het relatief gezien nog steeds hoger dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond.


Gebruikte bronnen:

De gezondheid van Molukkers in Nederland, Adee Bodewes, 2022

Molukkers in Nederland: De sociaaleconomische positie van Molukse migranten, hun kinderen en kleinkinderen (2020). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek

Bron : https://www.moza.nu/vragen/krijgen-molukkers-vaker-diabetes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *