Hoe staat het met de peiling over het gesprek met minister-president Rutte?

Eind augustus spreekt minister-president Rutte met een aantal Molukkers op persoonlijke titel om te weten wat er leeft en speelt in de Molukse gemeenschap. De achtergrond van dit gesprek is niet duidelijk. Mensen hebben zich bij MOZA gemeld om aandacht te besteden aan dit gesprek. MOZA heeft via een peiling mensen de mogelijkheid geboden om te reageren. Het bericht maakt veel los. Dat is begrijpelijk, dat is juist de reden dat we dit hebben aangekaart. Felle reacties via sociale media, maar mensen sturen ook boze mails. Daarom willen we toch het een en ander verduidelijken. We beantwoorden de meest gestelde vragen en reacties (via sociale media) hieronder.

Waarom neemt MOZA deel aan het gesprek met minister-president Rutte?

MOZA is niet uitgenodigd voor dit gesprek. We nemen dan ook niet deel aan dit gesprek.

Waarom organiseert MOZA een gesprek met minister-president Rutte?

MOZA is niet de initiatiefnemer van dit gesprek. MOZA heeft enkel het initiatief genomen om over dit gesprek te berichten, omdat mensen zich bij MOZA hebben gemeld.

Waarom is het gesprek met Molukkers op persoonlijke titel? En waarom zijn juiste deze mensen uitgenodigd?

Dat weten we niet precies. Onduidelijkheid hierover is wel de aanleiding waarom MOZA hier juist aandacht aan heeft besteed.

Wie nemen er dan wel deel aan het gesprek met minister-president Rutte? Immers spreken deze Molukkers ook namens mij.

Bij onze redactie is een aantal namen bekend van mensen die mogelijk zijn uitgenodigd. Maar dit kunnen we niet met zekerheid vaststellen. We weten ook niet of deze mensen zich daadwerkelijk hebben aangemeld. Daarom kunnen en willen we hierover niet berichten. Dat is ook niet het doel van de peiling.

Een aantal jaren geleden bood de koning excuses aan Indonesië aan, maar vergat hij wel om excuses te maken aan de Molukkers. Zijn jullie dat soms vergeten?

Dat zijn we niet vergeten. Maar nogmaals, MOZA neemt geen deel aan dit gesprek. Dat soort signalen horen we ook graag via onze peiling, want dat is juist iets wat er speelt bij Molukkers in Nederland.

Waarom gaan jullie in gesprek? Waarom blazen jullie het niet gewoon af?

Omdat MOZA geen deelnemer is aan dit gesprek. We gaan daar niet over.

Waarom is er eind augustus eigenlijk een gesprek dan? En is dit gesprek er wel?

De redactie van MOZA heeft de uitnodiging onder ogen gezien. Er vindt eind augustus wel degelijk een gesprek plaats. Het doel is om te achterhalen wat er ‘speelt en leeft in de Molukse samenleving’. Maar de precieze aanleiding is niet helemaal duidelijk, dat blijkt ook niet uit de uitnodiging.

Waarom zijn er geen mensen uitgenodigd die een specifieke achterban hebben? Of mensen uitgenodigd die zich de afgelopen 5 jaar zichtbaar hebben ingezet voor de Molukse gemeenschap?

Dat weten we niet.

Waarom is de peiling door MOZA precies uitgezet?

Vanwege de onduidelijkheid over de aanleiding van dit gesprek heeft MOZA een peiling uitgezet. De peiling is gericht op de transparantie over dit gesprek, de mate van informatie om een goed gesprek te kunnen voeren én welke bespreekpunten mensen graag terug willen zien. Als er wordt gesproken met bewindspersonen dan mogen mensen daar zeker wel een mening over hebben.

Wat bedoelen jullie precies met informatie om een gesprek te voeren?

Onderzoeken en rapporten zorgen er voor dat problemen weer op de agenda komen. Onderzoek is veelal onafhankelijk. Het helpt ook beleidsmakers of politici te laten inzien dat sommige zaken aandacht verdienen, welke doorwerking beslissingen uit het verleden hebben of bijvoorbeeld wat er leeft en speelt in een gemeenschap.

In 2020 heeft het CBS wel een rapport gepubliceerd over de sociaal-economische positie van Molukkers in Nederland. De resultaten waren zorgelijk, maar in de tussentijd is er vrijwel niks gedaan om de positie van Molukkers te duiden of te verbeteren. In het NIOD-rapport over de onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië in de periode 1945-1950 is slechts summier aandacht voor de positie van Molukkers en de rol van Nederland bij de komst van Molukkers naar Nederland.

Welke onderwerpen worden er in het gesprek met minister-president Rutte precies besproken?

Dat is onbekend. Dat blijkt ook niet uit de uitnodiging. Wel vragen we via de peiling onder andere waar het gesprek over zou moeten gaan. Dat versturen we naar de regering als input voor het gesprek.

Neemt MOZA na het sluiten van de peiling alsnog deel aan het gesprek met Rutte?

MOZA is niet uitgenodigd voor dit gesprek en ook geen deelnemer aan het gesprek. Maar we versterken de geluiden vanuit de masjarakat en sturen die signalen door, wat er wordt verstuurd wordt ook gepubliceerd. We nemen niet deel aan dit gesprek en die intentie is er ook niet.

Hoe staat het met de peiling?

Daar doen we geen uitspraken over. We nemen de peiling serieus en iedere mening telt. Het is nog mogelijk om te reageren tot 23 augustus. Daarna zullen we erover publiceren. Reageren kan via deze pagina of via dit formulier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.