Dementie en mensen met een niet westerse migratieachtergrond in Tiel

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben drie tot vier keer zoveel kans op dementie dan autochtone Nederlanders. De komende jaren neemt het aantal mensen met dementie toe. Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is de toename ook nog eens twee keer zo snel toe als bij autochtone Nederlanders.

MantelzorgNL onderzocht in het project Samen Ouder Worden met mensen uit Molukse, Marokkaanse en Turkse gemeenschappen hoe dementie bespreekbaar gemaakt kan worden. Hiervoor trainden we elf Tielenaren van Molukse, Turkse of Marokkaanse op tot sleutelpersonen.

Waarom is hier aandacht voor nodig?

Niet alleen de sterkte groei en toename is zorgelijk. Men weet de weg naar zorg en ondersteuning niet goed te vinden en de diagnose wordt bij deze doelgroepen minder gesteld. Dit heeft meerdere redenen:

  • Dementie is taboe
  • Schaamte rondom dementie
  • Te weinig kennis over dementie en omgaan met mensen met dementie
  • Niet weten welke zorg en ondersteuning er is
  • De ziekte wordt door professionals minder snel herkend
  • Ontbreken van passende en cultuur sensitieve zorg en ondersteuning

De overbelasting bij mantelzorgers ligt dan ook erg hoog bij deze doelgroep. Ook al omdat er binnen de gemeenschap niet over gesproken kan worden.

Hoe maak je dementie bespreekbaar?

Vanuit het landelijke VWS programma Samen Ouder Worden voert MantelzorgNL trajecten uit. Samen met de Molukse gemeenschap en mensen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen kijkt zij wat er voor iedere gemeenschap nodig is om dementie bespreekbaar te maken. Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten en iedere gemeenschap loopt een eigen route om dit thema op te pakken binnen gemeenschap. Bij de Molukse gemeenschap is nu een pool aan vrijwilligers om elkaar te ondersteunen en te ontlasten.

Bij de Turkse Vereniging waren informatiebijeenkomsten over dementie en bij de Marokkaanse gemeenschap meerdere taboedoorbrekende informatiebijeenkomsten voor Marokkaanse vrouwen. Dit is nog maar het begin. Er volgen meerdere activiteiten. Want door het project Samen Ouder Worden krijgt het onderwerp aandacht en wordt het steeds meer bespreekbaar.

Huiskamer voor Molukse mensen met dementie

De Molukse gemeenschap opent op 29 maart 2023 in Tiel de huiskamer voor mensen met (beginnende) dementie en geheugenproblematiek. Er zijn binnen Tiel elf sleutelpersonen getraind om dit onderwerp op te pakken binnen de eigen gemeenschap en om bruggen te slaan tussen de gemeenschappen en zorg/ondersteuning. Het team sleutelpersonen kreeg een plek onder Mozaïek Welzijn in Tiel. Mozaïek neemt dit project over en bouwt er verder aan. Ook is dit onderwerp ingebed in de doelen van Dementievriendelijk Tiel.

Samen Ouder Worden

Samen Ouder Worden is een landelijk programma onder de paraplu van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS. De projectleider van Samen Ouder Worden is de Vereniging NOV en samen met elf organisaties voerde zij in ongeveer 35 gemeenten trajecten uit.

De keuze viel op Tiel, omdat het de derde gemeente in de provincie Gelderland is met het grootste aantal mensen met een migratieachtergrond en qua omvang is de stad goed om het programma in samenwerking uit te zetten.

Bron : https://www.mantelzorg.nl/pro/onderwerpen/mantelzorgers-met-een-migratieachtergrond/dementie-en-mensen-met-een-niet-westerse-migratie-achtergrond/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *