Bangsa Dunia

Wie en wat is BangsaDunia?

BangsaDunia is vooral een gemeenschap van mensen met een binding en warm hart voor de Indisch/Molukse cultuur in Nederland. Zij wordt momenteel gedragen door een stuurgroep/bestuur van zeven mensen [zie foto] die samen over een diversiteit aan kwaliteiten beschikt, en die energiek weet samen te werken. Zij werken allen vrijwilliger voor BangsaDunia en hebben hiernaast gewoon een eigen baan of andere activiteiten. Om hun heen groeit gestaag een groep van betrokkenen, vrienden, partners en ambassadeurs. 

BangsaDunia als geheel wil primair een paraplu zijn voor initiatieven, dienstverlening en voorzieningen. Onder deze paraplu kunnen allerlei (semi-)zelfstandige activiteiten worden opgezet of uitgevoerd op deelgebieden, zoals bijvoorbeeld BangsaDunia Vrienden. Juridisch is BangsaDunia binnenkort een stichting met een ANBI- status. Mensen met ideeën of bepaalde behoeften waarin nog niet wordt voorzien, zijn van harte welkom om deze met ons te komen bespreken.

Hoe is BangsaDunia ontstaan?

Dit burgerinitiatief is in 2014 ontstaan naar aanleiding van het wegvallen van de financiële ondersteuning aan verzorgingshuizen in Nederland per 1 januari 2015 en daardoor het beëindigen van de dienstverlening aan nog zelfstandig wonende Indisch/Molukse ouderen in Arnhem door het verpleeghuis Rumah Kita in Wageningen. Nadat een eerste startgroep van zo’n vijftien mensen in 2014 de koppen bij elkaar hebben gestoken met steun van Rumah Kita Wageningen en Zorgbelang Gelderland, en op 6 juni 2015 de meet & greet is gehouden, heeft de huidige groep van vijf personen besloten om BangsaDunia nu daadwerkelijk van de grond te trekken.


Coördinatoren BangsaDunia Vrienden

Momenteel zijn wij op zoek naar twee BangsaDunia-coördinatoren. Zie de homepage. Interesse? Bel ons of mail naar info@bangsadunia.nl < download hier vacaturetekst (pdf)>

Downloads stichting BangsaDunia

– Samenvatting Projectplan BangsaDunia call Meedoen Migrantenouderen d.d. 22 maart 2017
– Statuten BangsaDunia
– Samenvatting projectvoorstel BangsaDunia – Senang aan de Rijn

Bron: Stichting Bangsa Dunia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *