Maluku Huizen

Kerkgemeenschap GIM de Engel

Geredja Indjili Maluku Djemaat Huizen
Adres: César Francklaan 13 - Huizen


"De Engel is een geloofsgemeenschap waarin we iedereen vrij van oordeel over individuele achtergrond, levensgeschiedenis of geloof welkom heten."
De Engel-Vrijzinnig Huizen
\