Maluku Huizen

KerkGemeenschap
Pinkstergemeente Djemaat Huizen

Pinkstergemeente Huizen (PGH)
Adres:
Keizer Otto 1 - Huizen


"Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Joh.3:16

Elke zondag - Aanvang dienst: 10.00 uur

Contactadres:
Secretariaat PGH : Inge van Amstel
Telefoon : 035-5267297
Pinkstergemeente De Fontein

Ketua/voorzitter - Dominee/Pendeta Wakil ketua/vice voorzitter - Ouderling/Penetua Sjamas/diaken Opmerking
Voorganger. Ronald Lakichand Dhr. Richard Marcks en Dhr. Richard Reijneken Mvr. Jeanette van Amstel-Taribuka Dienst elke zondag
Pinkstergemeente
\