Maluku Huizen

VAN WOONOORD KAMP ALMERE NAAR
BEBOUWDE KOM IN HUIZEN.

Begin jaren zestig werden Molukkers gehuisvest
in ruim zestig woonwijken

Verspreid over het hele land van Delfzijl tot Geleen en van Winterswijk tot Middelburg. Ook in Huizen begon in die tijd de integratie van Molukkers in de bebouwde kom, door het bouwen van woningen. De Molukkers werden niet bij elkaar geplaatst in een woonwijk, zoals dat in andere Molukse woonwijken wel gebeurde. Er werd gekozen voor een geïntegreerd model. Dit heeft voortgeduurd tot de laatste familie uit het kamp vertrok in 1972.

Kerk GIM Pniël en Stichting M.C.C. Gosepa

Op 4 januari 1968 werd de Pniël kerk geopend en op 26 september 1992 werd de kerk na een grondige verbouwing heropend. Op 10 juni 1972 werd het Moluks cultureel centrum Stichting Boenga Tjengkeh (kruidnagelbloem) aan de Weideweg/Studiostraat geopend. Dit cultureel centrum bestond uit één van de laatste barakken uit het voormalige kamp Almère. Het heeft plaats moeten maken voor het appartementengebouw Goylant Staete. Na lang zoeken door de gemeente is er een nieuwe plek in Huizen gevonden waar met de bouw van het nieuwe Moluks cultureel centrum werd begonnen. Op 19 april 2003 werd het geopend en werd de naam veranderd in Gosepa (rusthuis op een vlot voor vissers).


"De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.
Mahatma Gandhi"

Molukse gemeenschap in Huizen

De huidige Molukse gemeenschap in Huizen is, met behoud van eigen taal en cultuur, volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Molukkers spreken ouderen niet aan met meneer en mevrouw, maar met oom en tante.

Van de eerste generatie vrouwen zijn er nog 8 personen in leven. De eerste generatie mannen die in het KNIL hebben gediend zijn overleden.

De tweede generatie die in 1951 de pubers en de schoolgaande jeugd waren zijn nu de opa`s en oma`s. Zij hebben hier gestudeerd, wat onze ouders niet konden, hoewel het wel voor- kwam dat enkelen de studieboeken weer oppakten om verder te komen in de Nederlandse maatschappij. De tweede en derde generatie heeft zich een weg weten te banen door de maatschappij en gesettled. Velen hebben een BAAN in de directe omgeving.

Ook in de muziekwereld - de muzikaliteit zit in de Molukse genen - werken Molukse muzikanten uit Huizen. Enkele bekende namen zijn Massada, Frank Rampen (backing vocal bij Rene Froger en de toppers e.v.a.), Dwight Muskita (percussionist bij de Europese toer van Stevie Wonder) en Chris Latul (tekstschrijver/ gitarist).

Inmiddels woont meer dan de helft van de ruim 50.000 Molukkers in Nederland niet meer in een Molukse wijk. In 2001 werd tijdens een grote herdenking teruggekeken op het vijftigjarig verblijf van Molukkers in Nederland. In Huizen werd dit ook herdacht. Het zestigjarig verblijf van de Molukkers in Nederland werd in 2011 in het hele land herdacht. In Huizen is naar het verleden, dat wij nooit mogen vergeten, gekeken tijdens een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk en een herdenkingsoptocht naar twee begraafplaatsen.

Gechiedenis en herinnering

Om de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Huizen in herinnering te houden

Is op 1 juni 2013 een herdenkingspaneel onthuld aan de Oud Bussummerweg, waar woonoord kamp ALMERE heeft gestaan. Op 22 maart 2014 is een herdenkingsmonument onthuld ter herinnering en als eerbetoon aan de eerste generatie Molukkers. Dit herdenkingsmonument staat aan de Gemeenlandslaan nabij de Pniëlkerk.

Bron: Museum Maluku & Archief gemeente Huizen.

Gemeente Huizen

Huizen is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland in de streek het Gooi.

huisvesting

In 1960 wordt begonnen met de bouw van 62 Molukse woonwijken en worden de woonoorden en de andere voormalige huisvestingplaatsen gesloten.

Vakantie en verhalen

Ingezonden verhalen, Iedereen heeft een verhaal of iets meegemaakt bijvoorbeeld een vakantie in de Molukken.

Interviews

Interviews, gesprekken en gebeurtenissen vanuit de Molukse Gemeenschap Huizen\